Strona główna

Rys Historyczny

 

rok założenia 10.06.1928

 

Założyciele: Juliusz Mielczarek         - leśniczy

                 Michał Rudnicki             - kierownik  szkoły podstawowej

                 Józef Pipała                 - wójt wsi

 

1928-członkowie:

Juliusz Mielczarek, Michał Rudnicki, Józef Pipała, Antoni Siwiec,

Filip Borek, Andrzej Majka, Jan Krypel, Jan Świder, Józef Rokosz, Tadeusz Jankowski, Józef Zawisza, Józef Grzech, Stanisław Skwirut, Julian Skwirut, Jan Siwiec, Jan Bąk, Józef Trojan, Marcin Pipała, Antoni Basara

 

1928 Zarząd:

                    Roman Basara – naczelnik

                    Jan Grzech- z-ca naczelnika

                    Antoni Skwirut- sekretarz

                    Roman Grzech-skarbnik

                    Roman Siwiec-gospodarz

 

12 stycznia 1930 r. zakupiono w firmie „Strażak” w Warszawie ręczną sikawkę typu „TRYUMF” z osprzętem, 15 m węży tłocznych, 4 m węży ssawnych, zakupiono również mosiężną sygnałówkę oraz 15 szt. mundurów wyjściowych. Etatowym trębaczem został Antoni Siwiec. W tym też roku wybudowano skromna remizę drewnianą, która przez 35 lat zapewniała miejsce na składowanie sprzętu jednostki. Zapewniono również etatowe zaprzęgi konne do przewozu sikawki do  akcji od gospodarzy Antoni Siwiec, Antoni Skwirut, Roman Chmiel, Tomasz Majka.

Podczas działań wojennych w sierpniu 1944 odnotowano 4 pożary budynków mieszkalnych. Po wojnie uzupełniono szeregi OSP o nowych członków.

W roku 1956 jednostka otrzymuje motopompę M-800 zakupiono również syrenę ręczną. W związku z tym , że w sąsiedniej wsi Cierpisz powstała OSP przekazano ręczną sikawkę”TRYUMF” protokołem 22.10.1957 r. dla tej jednostki.

            20.10.1957 r. na Walnym Zebraniu zapadła decyzja o potrzebie budowy  Domu Strażaka. Zaczęto produkcję pustaków systemem gospodarczym. W 1961 wykonano fundamenty, a w 1963 przy dotacji z Urzędu Gminy oraz ze środków własnych stanął budynek w stanie surowym. Do użytku oddano go w 1967. Obecnie w budynku mieści się poczta, biblioteka, ośrodek zdrowia, mieszkania dla lokatorów oraz sala widowiskowa i remiza.

Z okazji 60-lecia OSP 17.05.1989 r. zarząd wojewódzki OSP nadaje sztandar  organizacyjny OSP Czarna. Uroczystość nadania odbyła się  15.10.1989. w  1986 r. jednostka otrzymuje druga motopompę M-800.

 

05.05.1992 r. jednostka zakupuje w fabryce samochodów Lublin samochód „ŻUK” z wyposażeniem za 64 tysiące zł. Dotacja z UMiG (40 ml. Środki własne 24 miliony). W tym samym roku jednostka bierze udział w gaszeniu dużego pożaru lasu 40 ha na terenie miejscowych lasów. W tym też  roku wykonano nowy dwuspadowy dach nad całym budynkiem kryty blachą.

W 1994 r. nastąpiła zmiana w zarządzie , Prezesem zostaje druh Władysław Skwirut, naczelnikiem Wiesław Przydział.

W  roku  1994  z inicjatywy miejscowych radnych Andrzeja Świerada i Jana Różańskiego oraz przy wsparciu Pani sołtys Heleny Halat   wykonano  nową elewacje na całym budynku.

W 1998 r. zlikwidowano  centralne ogrzewanie. Zamontowano w zamian piecyki gazowe.

7 Stycznia 2006 r. Walne Zebranie powołało nowy Zarząd

Prezes OSP     - Andrzej Świerad  

naczelnik        - Wiesław Przydział   - ponownie

z-ca nacz.       - Piotr Przydział

V-ce Prezes     - Stanisław Majka – obecnie Edward Guzy

skarbnik          - Stanisław Gniewek  - ponownie

sekretarz  i kronikarz  - Jan Pipała    - ponownie                              gospodarz                - Jerzy Pipała

członek                   - Władysław Skwirut

Nowy zarząd aktywnie podjął działania, które doprowadziły do wykonania wielu potrzebnych remontów min. remont instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi na sali, modernizacja i doposażenie kuchni, malowanie ścian i parkietu. Przyjęto w szeregi nowych członków oraz założono  M.D.P  Znacznej poprawie uległ stan wyposażenia bojowego,  zakupiono pompę szlamową, hełmy, węże, prądownice. Nasza jednostka współorganizuje eliminacje gminne O.T.W.P. Bardzo dobrze układa się współpraca z samorządem Gminnym jak i  Kołem Gospodyń Wiejskich , z Parafią oraz z miejscowymi szkołami.

 
Rys historyczny
  Kontakt
  Zarząd
  2006
  2007
  Galeria

  Członkowie

  2009


  2010


  2011


  2012


  2013


  2014


  2015