2012

 Strona główna


Rys historyczny


  Kontakt


  Zarząd


  2006


  2007  2009


  2010


  2011


  2012


  2013


  2014


  2015


  Galeria


  Członkowie


                              Na stronie poniżej kalendarz strażacki na 2013r.                                                                                                   

SPRAWOZDANIE                                                                                                            5.01.2013

 Mija kolejny rok naszej działalności. Gdybym miał podsumować jednym zdaniem to powiedziałbym, że to rok w którym

Czarna stała się stolicą pożarnictwa w naszej gminie”.

Uzasadniając to trzeba przytoczyć kilka wydarzeń minionego roku;

 1. Organizacja gminnych eliminacji OTWP, reprezentantka naszego gimnazjum zajęła I miejsce, wygrała również powiat i osiągnęła przyzwoity wynik na eliminacjach wojewódzkich.
 2. 6.10.2012r.  Ćwiczenia jednostek OSP z terenu naszej gminy. Mieliśmy przyjemność gościć tu u nas około 150 strażaków oraz cały zarząd gminny, władze gminne i dowódców z PSP.
 3. 20.10.2012r. Ćwiczenia jednostek OSP z terenu powiatu zrzeszonych w KSRG. Ćwiczenia te odbyły się jakby w dwóch częściach; gaszenie pożaru i ewakuacja uczniów gimnazjum oraz pożar lasu i zabezpieczenie odwiertu gazowego.

 Kolejnym bardzo istotnym elementem działalności naszej jednostki jest organizacja imprez o charakterze kulturalnym.

W bieżącym roku już tradycyjnie organizowaliśmy akademię z okazji Dnia Kobiet. Na tej sali gościliśmy ponad 100 Pań zrzeszonych w KGW. Zaszczycili nas swoją obecnością parlamentarzyści, poseł Kazimierz Moskal i Zbigniew Chmielowiec, Pani Burmistrz Elżbieta Świniuch oraz przedstawiciele z organizacji rolniczych, ksiądz Proboszcz Edward Brzana. Program artystyczny przygotowali nauczyciele wraz z młodzieżą naszego gimnazjum oraz Pani ze swoimi podopiecznymi z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej. Całe spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze i było bardo pozytywnie oceniane przez uczestników.

Pewnym nowym elementem naszej działalności jest organizacja „Dnia Sportu Pożarniczego” dla uczniów gimnazjum. Środki na tą imprezę pozyskaliśmy poprzez złożenie projektu do LGD Partnerstwo5gmin. Za pomoc w pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku dziękujemy Pani Burmistrz. Dla uczniów przygotowaliśmy pokaz sprzętu strażackiego, działań jednostki w rozwinięciu linii gaśniczej oraz szereg zabaw zręcznościowych. Dla wszystkich uczestników zafundowaliśmy poczęstunek a dla zwycięzców poszczególnych konkurencji nagrody. Tu chce podkreślić, że udział w tej formie brali  nasi młodzi strażacy.

Kolejną formą działalności naszej jednostki jest udział przedstawicieli wraz z pocztem sztandarowym w uroczystościach. Byliśmy na obchodach świąt narodowych w gminie, w uroczystościach kościelnych w naszej parafii jak i na obchodach jubileuszy w  OSP Klęczany, OSP Ruda i OSP Boreczek. W roku sprawozdawczym Prezes OSP Czarna uczestniczył w zjeździe wojewódzkim OSP jako delegat z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.  Od tego roku podjęliśmy inicjatywę aby druhowie OSP nosili chorągwie podczas uroczystości kościelnych.

W zakresie realizowanych prac społecznych nasi druhowie czynnie uczestniczyli w realizowanej przez Radę Społeczną budowie podłogi z zadaszeniem. Wiele pracy wykazali przy porządkowaniu terenu wokół remizy. Podkreślić należy, że wykonano też kącik socjalny w garażu (min; płytki, szafki)

W zakresie prac remontowych planowaliśmy wymianę drzwi garażowych. W prawdzie nie udało się nam jeszcze tego wykonać ale w dniu 31.01.2012r. po długich staraniach otrzymaliśmy z ZG OSP z Warszawy środki. z przeznaczeniem na to zadanie, a i Pan Burmistrz obiecał pomoc.

W okresie sprawozdawczym ciągle wzbogacaliśmy naszą jednostkę w sprzęt min; basen strażacki, 2 komplety ubrań specjalnych, 2 pary butów specjalnych, wymianę węża szybkiego natarcia, koszule letnie strażacki i wiele innych.

Od listopada na naszym obiekcie został zainstalowany system alarmowania selektywnego. Tu chcę podziękować Panu Burmistrzowi bo to w większości ze środków gminnych były finansowane te zadania. Panu komendantowi gminnemu bryg. Markowi Rogowi dziękujemy za przekazanie 5 gaśnic. Mimo tych działań ciągle mamy braki w wyposażeniu.

 W roku sprawozdawczym nasza jednostka wyjeżdżała 14 razy do akcji. Ponadto wiele razy byliśmy gotowi i czekaliśmy na dyspozycje w razie potrzeby z PSK. Chciałbym tu w sposób szczególny omówić działania naszej jednostki z dnia 17.09.2012r. Mogę śmiało stwierdzić, że nasi druhowie spisali się na medal przyjeżdżając na miejsce palącej się stodoły jako pierwsi nie dopuścili do rozprzestrzeniania się pożaru. Ponadto już po zakończeniu działań ratowniczych czynnie włączyli się w porządkowanie terenu i pomocy poszkodowanym. Tu podziękowania kieruję do kierownictwa Kruszgeo w Czarnej za pomoc sprzętową przy pracach porządkowych.

Zarząd OSP wykazuje szczególną troskę o wyszkolenie i pozyskiwanie nowych strażaków ratowników. Przy współpracy z PSP Ropczyce przeszkoliliśmy kolejną grupę naszych druhów w zakresie ratownictwa technicznego i założyliśmy zapotrzebowanie na dalsze szkolenia.  W miesiącu wrześniu złożyliśmy  do UP w ramach działania 9.5 POKL pod nazwą „OSP w działaniu” w ramach którego planujemy przeszkolić 7 druhów na prawo jazdy kat. „C” i 7 na prawo jazdy kat „E”. Wniosek opiewa  na kwotę prawie 50 tys. zł. i jest już pozytywnie oceniony pod względem formalnym.

Na bieżąco kierujemy druhów z JOT na badania lekarskie.

Na ostatnim zarządzie podjęliśmy decyzję o przyjęciu 8 członków MDP, którym dzisiaj wręczymy legitymacje.

Prenumerujemy czasopismo „Strażak”, które jest  przekazywane do biblioteki szkolnej i cieszy się dużą poczytnością wśród uczniów.

Ważnym elementem w promocji naszej jednostki jest wydawanie kalendarza, już 6 rok z kolei. W tym roku przedstawiciele naszej młodzieżówki odwiedzili z życzeniami świątecznymi i kalendarzami naszych mieszkańców i uzyskali kwotę 541 zł.

Kończąc chcę serdecznie podziękować wszystkim wspierającym naszą jednostkę, Władzom samorządowym wraz z burmistrzem Kazimierzem Kiełbem, PSP w Ropczycach na czele z komendantem bryg. Jackiem Rogiem, Księdzu Proboszczowi Edwardowi Brzanie, dyrekcji gimnazjum i szkoły podstawowej, KGW i Radzie Sołeckiej w Czarnej oraz Wszystkim tym druhom, którzy aktywnie włączali się w działalność.

 Andrzej Świerad

Prezes OSP Czarna Sędziszowska