Strona główna


Rys historyczny


  Kontakt


  Zarząd


  2006


  2007  2009


  2010


  2011


  2012


  2013


  2014


  2015


  Galeria


  Członkowie


                                                                                                                                  8.01.2011

Sprawozdanie za 2010

Szanowni goście drodzy druhowie....

Spotkaliśmy się aby podsumować kolejny już 5 rok działalności naszej jednostki pod kierunkiem obecnego zarządu. Był to rok bardzo trudny i wymagający dużego zaangażowania. Rozpoczęliśmy go od dalszych prac modernizacyjnych na naszym obiekcie: - zakupiliśmy i ułożyliśmy płytki ceramiczne w magazynach obok ubikacji, na zapleczu garażu oraz w pomieszczeniu KGW. - wykonaliśmy szpachlowanie i lamperie na zapleczu garażu.

Przy tych pracach wykonanych w styczniu 2010 pracowali: E Guzy, R. Guzy, , An.Świerad, D. Świerad, W. Przydział, A. Ziobro-Feret.Wykonaliśmy też chodnik przed wejściem i obok  małego garażu oraz remont kanalizacji, która była uszkodzona. Tu pracowali E.Guzy, An Świerad, R.Guzy, W. Przydział, P. Przydział, J.Pipała. Wymieniliśmy też piec do ciepłej wody” Junkers”, który kosztował około 1600 zł. Montażu dokonali nasi druhowie R.Porzuczek i J.Pipała. Ponadto zostały wymienione drzwi w chłodniach na termoizolacyjne. Zakupiliśmy też zestaw wentylatorów, które okazały się bardzo przydatne zwłaszcza w letnich miesiącach. Naszym zadaniem jest też dbanie o estetykę otoczenia wokół obiektu. Dlatego zakupiliśmy kosiarkę do trawy. Ciągle czynimy starania o podniesienie standardu naszej sali balowej. Udało się nam  w minionym okresie zakupić 5 stołów bankietowych oraz 100 szt. krzeseł na łączną kwotę około 9 tys. zł.. Napisaliśmy tez wniosek o pozyskanie funduszów unijnych na dokończenie wyposażenia sali na kwotę około 16 tys. zł. Te wszystkie zakupy były możliwe dzięki środkom własnym jak i dotacji z Zarządu Głównego w wysokości 4 tys. zł. Dużą rolę Zarząd przywiązuje też do tzw. działalności kulturalnej. W dniu 13.03.2010 roku zorganizowaliśmy wspólnie z KGW w Czarnej spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Program artystyczny na tą okazje  przygotowali dzieci z SP oraz młodzież gimnazjum. Nasza jednostka była tez współorganizatorem gminnych eliminacji OTWP, które odbyły się 30.03 .2010 roku. Warto zaznaczyć, że przy tej okazji nasi druhowie w składzie : K. Świerad, W. Przydział, D. Przydział, K.Ziobro-Feret- prezentowali nasz wóz oraz przeprowadzili pokaz akcji gaszenia pożaru wspólnie z jednostką JRG z Ropczyc. Systematycznie pracujemy z młodzieżą. Organizujemy spotkania i pogadanki z młodzieżą. Przygotowujemy ich do udziału w OTWP. Tutaj udzielał się druh K.Świerad. Efekt dobrej współpracy z młodzieżą jest to, ze mamy ciągle chętnych ludzi do wstąpienia w szeregi OSP. Zarząd na ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o przyjęciu 9 członków MDP.(ślubowanie). Staramy się bardzo owocnie współpracować ze wszystkimi organizacjami czy instytucjami działającymi na terenie miejscowości. Należy podkreślić, że nasi druhowie wykonywali wiele prac społecznych na terenie parafii. Zawsze staraliśmy się pozytywnie reagować na wszystkie prośby ks. Proboszcza. Wydaliśmy kolejny nasz kalendarz, który z pewnością wpływa na promocję naszej jednostki. Datą godna odnotowania jest 12.03.2010 r. kiedy to uchwałą zarządu powołaliśmy Jednostkę Techniczno-operacyjną kat. III. Podjęliśmy też działanie zmierzające do podniesienia wyszkolenia naszych druhów. W zakresie wyposażenia, ciągle czynimy starania o dosprzętowienie. W minionym roku udało się nam pozyskać wyposażenie za około 7 tys. zł. Pozyskaliśmy min. agregat prądotwórczy z masztem, pilarkę do drewna, mundury, węże i inne. Środki za te zakupy pochodziły częściowo z dotacji z MSWiA oraz z budżetu gminy Sędziszów Mlp.  Tu należy podkreślić, ze są to też środki wypracowane przez naszych druhów biorących udział w akcjach ratowniczych. Wszyscy zrzekliśmy się ekwiwalentu na korzyść zakupu wyposażenia.

Na koniec tegoż sprawozdania zostawiłem to co było najtragiczniejsze w minionym roku „Powódź” W okresie maj-czerwiec spędziliśmy w akcjach popowodziowych łącznie około 700 godzin. Nieśliśmy pomoc mieszkańcom nie tylko naszej  gminy. Pomagaliśmy na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Trześń. Mimo tych tragicznych chwil, trzeba powiedzieć, ze nasz sprzęt nie zawiódł. A przecież był to gorący czas, nieraz samochód wracał tylko aby wymienić obsługę i można powiedzieć, ze nie przerwanie czynnie uczestniczył w akcji. Udział w akcji pokazał, że mimo tego ciągłego doposażenia mamy jeszcze w tym względzie braki. Potrzeba dalszego osprzętowania jednostki , aby  znów w trudnych chwilach nieść pomoc.

 

Podziękowania

- druhom za akcje w powodziach i pożarach

- Ks. Proboszczowi E. Brzana

- Burmistrzowi Sędziszowa Młp Kazimierz Kiełb

-PSP – Ropczyce za pomoc st. Kap. Paweł Stokłosa

-KGW – Barbara Sędłak

-Radny Jan Różański

-Dyrektorom SP i Gimnazjum

-Kruszgeo SA Kazimierz Wojton

-Pani Pani Barbarze Żuczek

-Panu Czapka Piotr  i Łagowski Mariusz ( członkowie wspierający)

 

 

Sprawozdanie złożył; prezes Andrzej Świerad