Strona główna


Rys historyczny


  Kontakt


  Zarząd


  2006


  2007  2009


  2010


  2011


  2012


  2013


  2014


  2015


  Galeria


  Członkowie


 

Bieżący rok sprawozdawczy jest 4 rokiem funkcjonowania OSP Czarna  Sędziszowska pod przewodnictwem obecnego zarządu.

            W dniu 10.01.2009 r. przyjęliśmy bardzo ambitne plany i jak sądzę nie wielu było uczestników tegoż zebrania, którzy wierzyli w powodzenie tych zamierzeń.

            Jednak z prawdziwa satysfakcją stwierdzam, ze udało się wykonać wszystkie plany w 100 %  i nawet więcej. Te najważniejsze  wykonane zadania to:

 1. Kapitalny remont całego obiektu, którego wartość wyniosła ponad 600 tys. zł i było zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Gminę Sędziszów Młp.
 2. Zakup nowego samochodu bojowego dla naszej jednostki.

  W całym remoncie chciałbym zaznaczyć i nasz wkład. Min z własnych środków zakupiliśmy parkiet za około 4 tys. zł. Został wybudowany nowy piec kuchenny za kwotę około 2300 zł. Zakupiliśmy teza za kwotę około 2 tys. drobnego sprzętu do łazienek , kuchni i pomieszczeń magazynowych obok WC oraz garażu. Do kuchni zostały wykonane 3 duże nowe stoły. Korzystając z tzw. Funduszu sołeckiego wyposażyliśmy 2 pomieszczenia w urządzenia chłodnicze, zakupiliśmy regały do naszej chłodni. Dzięki tym wszystkim zabiegom nasz obiekt stał się bardzo funkcjonalny i nowoczesny. Myślę , że najlepszym dowodem, że sala wraz z zapleczem podoba się jest pond 5- krotny wzrost wynajmów naszej Sali na imprezy weselne. Pragnę serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za przeprowadzenie remontu naszego obiektu.

              W realizację  2 zadania było zaangażowanych kilkunastu druhów, a kilku bardzo aktywnie. Po uzyskaniu zgody Pana Burmistrza na dofinansowanie rozpoczęliśmy poszukiwania właściwego samochodu. Odbyliśmy szereg wyjazdów od Sandomierza, Przeworska, Jasła, Radomia, Włocławka, Torunia , a nawet mieliśmy swojego człowieka w Niemczech i Francji. W końcu w dniu 7.10.2009 r. zakupiliśmy samochód marki RENO S 170 typu GBA 3/16 czyli ze zbiornikiem 3 tys. litrów i autopompą. Udokumentowany przebieg w  momencie zakupu 9148 km. Koszt samochodu to 54000 zł z czego 38 tys. zł środki z Gminy Sędziszów Młp. 16 tys. środki własne. We własnym zakresie wykonaliśmy doposażenie samochodu. Tu trzeba dodać, że na zakup samochodu i jego wyposażenia pozyskaliśmy dotacje min. Z ZG OSP 7,5 tys. , Nadleśnictwo Głogów 1 tys. 500 zł BS Sędziszów Mlp.. Ponadto zakupiliśmy wyposażenie za około 2,5  tys. zł.

            Kieruję podziękowanie dla Prezesa  W. Tabasza za przychylność w pozyskaniu dotacji. Słowa wdzięczności i podziękowania składam na ręce Pana Burmistrza dla rady miejskiej. Dziękuję również Panu  Burmistrzowi  za pomoc w zorganizowaniu wyjazdów po samochód. Nasze starania wspierał również Radny Jan Różański za co serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i dopomogli  nam do tego, że taki wóz bojowy stanął w naszym garażu, gotowy służyć naszej społeczności. W roku sprawozdawczym nasza jednostka brała udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zanotowaliśmy 24 wyjazdy.

 Pragnę podkreślić, ze otrzymaliśmy podziękowania za udział a akcji popowodziowej w Ropczycach od Ministra MSWiA, komendanta PSP Ropczyce, burmistrza Ropczyc. Godnym odnotowania jest fakt, ze wszyscy nasi druhowie zrezygnowali z ekwiwalentu z przeznaczeniem na pomoc powodzianom.

 W minionym roku po raz III byliśmy współorganizatorem eliminacji gminnych OTWP.

            Dbając o promocję naszej jednostki wydaliśmy już 3 kalendarze strażackie oraz na bieżąco jest prowadzona strona internetowa znajdująca się na serwerze ZG OSP. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z KGW w Czarnej. Z przyjemnością chcę poinformować, ze zakupiliśmy dla naszych Pań płytki do pomieszczenia wypożyczalni, które w najbliższym czasie ułożymy. Zorganizowaliśmy już po raz  czwarty Bal Sylwestrowy. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z ks. Proboszczem, który niejednokrotnie jest naszym dobrym doradcą. Sądzę , że miniony rok był bardzo udany dla naszej jednostki, pewnie trudno będzie to powtórzyć. Dziękuje wszystkim moim kolegom , druhom i druhnom za zaangażowanie i pomoc w realizacji wyznaczonych zadań. Liczę też na większą aktywność tych członków OSP, którzy w tym minionym roku niewiele się udzielali na rzecz naszej jednostki. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich zaproszonych gości, którzy też przyczyniali do wzbogacenia naszej jednostki i miejscowości

  

W pracach na rzecz jednostki udzielali się: 

 1. Edward Guzy
 2. Wiesław Przydział
 3. Piotr Przydział
 4. Jerzy Pipała
 5. Konrad Świerad
 6. Dawid Świerad
 7. Franciszek Nyzio
 8. Robert Szybisty
 9. Robert Sędłak
 10. Damian Przydział
 11. Karol Ziobro-=Feret
 12. Antoni Ziobro-Feret
 13. Władysław Skwiru
 14. Grzegorz Skmora
 15.  Tadeusz Ziobro
 16. Zbigniew Początek
 17. Ryszard Porzuczek
 18. Arkadiusz Pas
 19. Marcin Czapka
 20. Michał Gniewek
 21. Konrad Zając

 Dziewczyny: 

 1. Weronika Ziobro-Feret
 2. Iwona Różańska
 3. Angelika Różańska
 4. Magdalena Majka