80 - lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Sędziszowskiej

 

 Strona główna

Rys historyczny


  Kontakt


  Zarząd


  2006


  2007


  2009


  2010


  2011


  2012


  2013


  2014


  2015


  Członkowie


  Galeria

 

Odwiedziło nas

Walne zebranie - 10.01.2009r.

Sprawozdanie za rok 2008

 Szanowni goście i drodzy druhowie.

    Dziejesz podsumowanie działalności naszej jednostki jest szczególne ze względu na to, że miniony rok był rokiem obfitującym w jubileusze w naszej społeczności. W dniu 8.06.2008r obchodziliśmy uroczyście 80-lecie powstania naszej jednostki. Czynnie włączyliśmy w obchody 400-lecia naszej parafii.

         Aby jednak te uroczystości mogły mieć należytą oprawę i przebieg należało wykonać szereg prac przygotowawczych;

Zwyczajem praktykowanym przez ostatnie 2 lata było, że dokonywałem dokładnego posumowania wszystkich prac, akcji czy inicjatyw wraz z wymienieniem nazwisk druhów, którzy brali w nich udział. Pozwólcie, że z racji tego, że w minionym roku sprawozdawczym tych działań było  bardzo wiele i prawie wszyscy druhowie brali w nich udział, wymienienie tak szczegółowe było by bardzo rozciągnięte w czasie.

Postaram się jednak wspomnieć te najistotniejsze zadania.

Rozpoczynając  przygotowania do obchodów jubileuszu zadbaliśmy o jak najszerszą informację o tym fakcie. A to przez wydanie naszego kalendarza w nakładzie 500 szt. Który był rozprowadzony wśród mieszańcowych naszej miejscowości, przekazaliśmy egzemplarze dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, dla Rady Miejskiej i Władz Gminnych oraz struktur OSP i PSP na szczeblu powiatowym. Pragnę podkreślić, że i w tym roku kontynuujemy wydawanie naszego czarnieńskiego strażackiego kalendarza co niewątpliwe wpływa na kreowanie właściwego wizerunku naszej jednostki.

         Aby móc przyjąć gości na naszym jubileuszu konieczne było wykonanie szeregu remontów i prac porządkowych w Domu Strażaka jak i w obejściu.

Bardzo istotnym zadaniem, które udało nam się wykonać  to przede wszystkim nowe ogrodzenie wokół naszego obiektu. Pragnę przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za przychylność i expresowe wyłonienie wykonawcy i sfinansowanie inwestycji. Podziękowania kieruje tez dla Pana Różańskiego, który też  wiele swoich sił zaangażował w wykonanie tego ogrodzenia. To zadnie niewątpliwie poprawiło wygląd naszego obejścia ale też pozytywnie wpłynęło na obraz naszej miejscowości.

Własnymi siłami dokonaliśmy rozebrania starego ogrodzenia, równanie ziemi, wykonaliśmy chodnik przed wejściem głównym, malowanie kuchni oraz zaplecza, wymalowaliśmy drzwi wejściowe (poczta, ośrodek, KGW) i wiele mniejszych remontów.

Wiele pracy włożyliśmy w przygotowanie samej uroczystości. Dekoracja i wystrój Sali, ułożenie podłogi, przygotowanie przyjęcia, (wydaliśmy ponad 200 obiadów).  Wiele sił i czasu poświęciliśmy na przygotowanie właściwej oprawy uroczystości, zaproszenie gości, wykonanie okolicznościowych tablic i pamiątkowych gwoździ, przygotowanie programu artystycznego no i próby ceremoniału strażackiego, który zdaniem funkcjonariuszy PSP stał na wysokim poziomie. Podziękowania za włączenie się w naszą uroczystość kieruje do młodzieży naszych szkół, które składam na ręce Dyrektora SP Kozaka. Podziękowania też składam na ręce ks. Proboszcza E. Brzany za wszelką pomoc zarówno przy dekoracji jak i za cenne rady oraz za to że tez dzięki niemu zorganizowaliśmy w dniu 8.06.08r wielki Telebim do oglądania meczu mistrzostw w piłce nożnej. 

Myślę, że cała uroczystość 80-lecia zapisze się bardzo pozytywnie w pamięci wszystkich uczestników i mieszkańców naszych miejscowości.  Obszerne relacje z tej uroczystości znajdują się na naszej stronie WWW.

         W dniu 15.08.2008r nasza parafia przeżywała uroczystości 400-lecia istnienia. My jako OSP też czynnie pomagaliśmy w organizacji, no i mieliśmy przyjemność gościć na naszej Sali znamienitych gości tej uroczystości na czele z Biskupem ordynariuszem Kazimierzem Górnym. Ks. Biskup wyrażał duże uznanie poziomem całej uroczystości ale też bardzo chwalił pobyt w u nas w DOMU STRAŻAKA.

         W ramach działalności kulturalno-rozrywkowej należy wymienić jeszcze co najmniej dwie imprezy, mianowicie;

         - spotkanie poświęcone naszym Paniom zrzeszonym w KGW połączone z rezentacją programu artystycznego w wykonaniu uczniów naszych szkół i zespołu Blues z MGOK w Sędziszowie. To już 3 rok kiedy my strażacy mamy okazje wyrazić podziękowanie naszym Paniom za wszelką pomoc oraz złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. Chcę tu powiedzieć, że bardzo dobrze układa się nam współpraca z KGW na czele  z przew. B. Sędłak za co chcę im serdecznie podziękować.

- w dniu 4.05.2008r  uczestniczyliśmy we mszy św. Z okazji Św. Floriana naszego patrona a następnie przy współpracy z KGW zorganizowaliśmy uroczysty obiad dla wszystkich strażaków.

 Nasz poczet sztandarowy brał udział we wszystkich świętach zarówno kościelnych jak państwowych. Wszyscy druhowie wystawiani do pocztu mieli regulaminowe umundurowanie oraz znali ceremoniał. Jest to bardzo ważne bo przecież mundur zobowiązuje a właściwa postawa wpływa na budowanie autorytetu strażaka (ochotnika).

Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji w/w działań. Dziękuję druhom za zaangażowanie i wkład pracy. Cieszy duża aktywność zwłaszcza w organizacji 80-lecia. Pozostaje sobie życzyć aby dalej strażacy aktywnie włączali się w działalność naszej jednostki.

         Istotnym elementem działalności OSP jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Proszę teraz Naczelnika o sprawozdanie w tym zakresie.

 Aby móc uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych konieczne jest dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne.  Jeśli chodzi o teorię to realizujemy to poprzez szkolenie już od najmłodszych lat dla naszych członków MDP  oraz przez współorganizowanie gminnych eliminacji OTWP, które odbywają się na terenie naszych szkół.

         Systematycznie też prowadzimy  ćwiczenia sprawności bojowej. Efektem tego jest przygotowanie drużyny, która w zawodach gminnych w dniu 7.09.2008r osiągnęła bodajże największy sukces w naszej historii zdobywając II miejsce. Nasza drużyna wystartował w składzie;

1.     Wiesław Przydział     – mechanik

2.     Robert Sędłak          - rozdzielaczowy

3.     Antoni Ziobro-Feret  - łącznik

4.     Karol Ziobro-Feret    - przodownik roty I

5.     Marcin  Czapka        - pomocnik roty I

6.     Piotr Przydział - Przodownik roty II

7.     Damian Przydział      - Pomocnik roty II

8.     Arkadiusz Pas          - rezerwa

9.     Rafał  Sędłak           - rezerwa

10. Andrzej Świerad       - dowódca

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. (zawodnikom, naczelnikowi za przygotowanie sprzętu, kadetowi K. Świerad za szkolenie w początkowym okresie)

Nasza drużyna co należy podkreślić zakwalifikowała się do zawodów powiatowych, które odbędą się w 2009r.

         Jak widać w składzie drużyny oprócz doświadczonych druhów jest też młodzież. Praca z młodzieżą jest jednym z priorytetów obecnego zarządu. Przed dwoma laty utworzyliśmy MDP chłopców. Na ostatnim posiedzeniu zarządu postanowiliśmy utworzyć MDP dziewcząt. I dziś w sposób uroczysty będziemy przyjmować w nasze szeregi 9 dziewcząt. Sądzę, że w następnych zawodach gminnych wystawimy też drużynę dziewczęcą.

         Corocznie czynimy starania o doposażenie naszej jednostki w sprzęt ppoż.

Ze środków gminnych jak i dotacji z zarządu wojewódzkiego OSP zakupiliśmy min.

8 mundurów wyjściowych, 6 węży, radiostację nasobną typu Motorola VT360, 6 par butów skuterów, mundury koszarowe, ubranie specjalne typu Gorex oraz inny drobny sprzęt. Dziękuję Panu Burmistrzowi za pomoc w doposażeniu naszej jednostki. Potrzeb jest jeszcze wiele i sądzę, że będziemy mogli liczyć na przychylność ze strony GMINY.

Aby mieć środki finansowe na działalność organizujemy różne imprezy i wynajmujemy lokal na ich organizację innym podmiotom. Tak na marginesie przypomnę, że zarząd  użycza lokalu nieodpłatnie wszystkim organizacjom działającym na terenie miejscowości. Tradycyjnie już po raz trzeci organizujemy zabawę sylwestrową. W organizacji tej ostatniej zabawy wyręczył mnie druh R. Sędłak. Dziękuję mu i jednocześnie wyrażam nadzieję, że znajdą się też inni druhowie którzy wykażą się na tej płaszczyźnie działalności.

         Rozpoczynający się rok stawia przed nami wiele wyzwań; min. Wykonywanie kolejnych remontów, podnoszenia funkcjonalności naszej sali balowej i co bardzo ważne zwiększanie naszej sprawności bojowej. Naszym marzeniem jest pozyskanie nowego wozu bojowego ze zbiornikiem wody.

Sądzę, że w realizacji tych zamierzeń znajdziemy wielu sprzymierzeńców.

Pozwólcie, że jeszcze raz skieruję podziękowania wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam w relacji wszystkich przedsięwzięć minione roku. Ponieważ jesteśmy na początku nowego roku przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

         Dziękuję.

Ze strażackim pozdrowieniem Prezes Andrzej Świerad

 

 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP

Gimnazjum im Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej