Strona główna


Rys historyczny


  Kontakt


  Zarząd


  2006


  2007  2009


  2010


  2011


  2012


  2013


  2014


  2015


  Galeria


  Członkowie


 

<> 17.01.2007  Na serwerze za.pl  opublikowana zostaje pierwsza strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Sędziszowskiej.

 

<> W dniu 27.01.2007r. w Czarnej Sędziszowskiej odbyło się walne zebranie w miejscowej OSP. Jednym z elementów tego spotkania było utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Drużyna powstała we współpracy jednostki OSP z Gimnazjum w Czarnej Sędz. Członkowie drużyny to uczniowie gimnazjum, którym legitymacje członkowskie wręczali komendant PSP brygadier Zdzisław Ciosek oraz prezes OSP Czarna Andrzej Świerad. >>>>

 

Sprawozdanie 2007

 

Szanowni goście i drodzy druhowie.

    Rok szybko mija i spotykamy się aby podsumować kolejny rok działalności, naszej jednostki OSP. Jednocześnie jest to 2-rok sprawowania przez ze mnie funkcji prezesa.

Ten rok upłynął na dalszym wzbogaceniu naszej jednostki w sprzęt przeciw pożarowy, oraz polepszenie naszej bazy lokalowej. Nie zaniedbywaliśmy również działalności prewencyjnej i szkoleniowej. W minionym roku zanotowaliśmy 3 wyjazdy do akcji ratowniczych.

 W zakresie remontów w okresie sprawozdawczym wykonaliśmy odnowienie garażu (uzupełnienie tynków, malowanie lamperii, wykonanie wieszaków i stojaków). Remontowi poddaliśmy również  tzw, balkon nad salą balową.   Zostały uzupełnione tynki, szpachlowanie, remont instalacji elektrycznej i malowanie. Przy pracach remontowych brali udział : Przydział W, Pipała J, Guzy. E, Świerad D., Świerad K, Przydział D, Ziobro D, Nyzio F, Świerad A. oraz pomocy udzielili członkowie MDP. Wykonywane były prace w otoczeniu obiektu- jak równanie ziemi obok chodnika, wymiana pokryw na szambo, opryski chwastów, koszenie trawy. Tu też wymienić należy druhów Przydział W i K, Świerad A., Skomra G.

W zakresie doposażenia naszego obiektu zostały zakupione 2 żyrandole, które zamontował Guzy E . Ponadto do kuchni zakupiliśmy taboret gazowy ( około 1200 zł) , wózek gastronomiczny (350 zł), zamontowaliśmy nowy grzejnik. Przy tych pracach brali udział Porzuczek R, Gzy E, Pipała , Świerad A. . Ponadto zostały wykonane nowe półki do zaplecza kuchennego przez Nyzio F. oraz J. Pipała.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet, na której gościliśmy  około 80 Pań z KGW oraz zaproszonych gości. Program artystyczny przygotowali uczniowie z miejscowego Gimnazjum. Ważnym wydarzeniem dla naszej straży była organizacja na bazie  gimnazjum Gminnych eliminacji OTWP połączonych z pokazami dla młodzieży  naszych szkół samochodów strażackich i sprzętu z PSP Ropczyce i jednostek OSP Krzywa i Boreczek. Nasz poczet sztandarowy brał udział w uroczystościach na terenie parafii jak i w gminnych obchodach świąt patriotycznych.  Dziękuję wszystkim druhom, którzy reprezentowali nasza jednostkę.

Aby móc wykonywać remonty czy zakupy potrzebne są środki finansowe , jedynym sposobem ich pozyskiwania  oprócz wynajmu sali jest organizacja zabaw tanecznych .W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 9 zabaw i bal sylwestrowy . Dziękuję wszystkim którzy brali udział w obsłudze i zapewnieniu porządku ; Ziobro M, Świerad A. Guzy E, Nyzio F, Ziobro T, Początek  Z, Żurad S, Przydział W, Przydział P, Bąk T, Sędłak R, Sędłak Cz, Ziobro D, Skomra G, Szybisty R, Gniewek S , Żurad B, Gniewek M,.

W okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy we współpracy z zarządem gminnym

- pompę szlamową z wężem  ssawnym                     

- 5 chełmów  bojowych                                                                       

- 2 prądownice  W 52

- 4  mundury wyjściowe i czapki    

- oraz drobny sprzęt taki jak widły, łopaty, rękawice itp.

 

Przy tej okazji składam podziękowania dla Pana Burmistrza  na ręce obecnego tu dzisiaj Pana sekretarza Jana Maronia za pomoc w doposażeniu naszej jednostki i jednocześnie prośba o dalsze zrozumienie naszych potrzeb. Jedną z najpilniejszych spraw jest zakup syreny alarmowej, która w ostatnim czasie uległa całkowitemu uszkodzeniu. Ponadtownioskowaliśmy do Pana Burmistrza wspólnie z Radą Sołecką o wykonanie nowego ogrodzenia wokół Domu Strażaka i prosimy również o pomoc w realizacji tego zadania Pana radnego J. Różańskiego.

Istotnym i bardzo ważnym elementem  w działalności OSP jest wyszkolenie członków. I tu też notujemy znaczną poprawę . Oprócz ćwiczeń i szkoleń organizowanych  we własnym zakresie, 2 członków zaliczyło szkolenie podstawowe organizowane przez PSP w Ropczycach. Ponadto w naszych szeregach mamy 2 strażaków zawodowych Jeden emeryt  Branach M , oraz czynny Skomra G,  i kadet Szkoły Aspirantów w Krakowie Świerad  K. Wszyscy oni posiadają odpowiednie przeszkolenie i sądzę że będą bardzo przydatni w szkoleniu pozostałych druhów. W roku sprawozdawczym zostały przeprowadzone badania lekarskie 11 – członków pod kątem braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w akcjach ratowniczych. Takie badania są niezbędne aby móc brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nasza jednostka brała udział w gminnych ćwiczeniach strażackich w Zagorzycach.

Pragnę skierować słowa podziękowania za owocną współpracę przekazać, Panią z KGW, Księdzu Proboszczowi , PSP , ZG i ZP OSP oraz Panu Burmistrzowi . Dziękuję również wam koledzy druhowie za okazaną pomoc i zaangażowanie a jeżeli jeszcze ktoś w swojej ocenie uważa że nie za bardzo się udziela to myślę że nie braknie okazji nadrobienia tego.

I Jeszcze dwa zdania  na temat  bieżącego roku; czeka nas 80 –rocznica powstania naszej jednostki, którą zamierzamy uczcić uroczyście . Jako zarząd rozpoczęliśmy już przygotowania, wydaliśmy nakładem 500 szt. specjalny kalendarz strażacki oraz zamówiliśmy orkiestrę strażacką, i skonstruowaliśmy plan obchodów.

 Także w tym jubileuszowym roku mamy sporo zadań do wykonania i liczę na duże zaangażowanie wszystkich członków.

 

Ze strażackim pozdrowieniem                                                    Prezes OSP Czarna 

Andrzej Świerad